HUISREGELS

Huisregels Tactical Solutions Krav Maga te Heerlen

INHOUD:

1. Algemeen.

2. Etiquette.

3. Kleding en bescherming.

4. Betalingen lessen, seminars, beëindigen lidmaatschap.

5. Vakanties.

6. Examens IKMF.

 

1. ALGEMEEN:

 • Voor deelname aan de lessen van Krav Maga geldt een minimum leeftijd van 16 jaar. Studenten van Krav Maga Institute Nederland te Heerlen mogen geen antecedenten hebben bij Justitie en Politie en mogen geen vijanden van de Nederlandse staat of de staat Israël zijn. Met elke startend lid vindt daarom dan ook een kennismakingsgesprek plaats.
 • Krav Maga Institute Nederland te Heerlen behoudt zich het recht voor personen welke storend/afwijkend gedrag vertonen voor, tijdens of na de les te verwijderen van de les locatie. Bij herhaling kan eenzijdig het lidmaatschap door Krav Maga Institute Nederland te Heerlen worden beëindigd.
 • Wanneer blijkt dat de student tijdens het kennismakingsgesprek onjuiste gegevens omtrent lid 1 & 2 van het reglement heeft verstrekt, wordt het lidmaatschap beëindigd.
 • Studenten van Krav Maga Institute Nederland te Heerlen mogen geen drugs gebruiken (geldt zowel voor soft- als harddrugs).
 • Het deelnemen aan lessen van Krav Maga Institute Nederland te Heerlen geschiedt geheel op eigen risico.
 • Krav Maga Institute Nederland te Heerlen is niet verantwoordelijk voor enige schade of letsel welke tijdens de lessen wordt opgelopen.
 • De student verklaart hierbij, dat hij/zij het onderhavige onderwijs zal ontvangen uitsluitend en alleen voor eigen risico en dat de kosten van enig ongeval of letsel, opgelopen als gevolg van deelname aan de lessen, geheel en al door hem/haar zelve zal worden gedragen.
 • Dit is eveneens van toepassing op het in ongerede geraken van in de school achtergelaten kleding en voorwerpen.
 • Krav Maga Institute Nederland te Heerlen aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en de student ontheft Krav Maga Institute Nederland te Heerlen van elke aansprakelijkheid.
 • Iedere student van Krav Maga Institute Nederland te Heerlen moet verplicht een WA verzekering hebben. Als het goed is heeft iedereen boven de 18 jaar deze al afgesloten.
 • Je bent als Krav Maga student verplicht lid te worden van de International Krav Maga Federation (IKMF) voor €25,- per jaar. Zonder dit lidmaatschap kan men geen examens doen.
 • Leden van de IKMF krijgen korting op de seminars in binnen en buitenland en kan gratis trainen (tot 1 maand) bij alle andere IKMF Krav Maga clubs in de wereld.
 • Wanneer de groepen na enige tijd door verloop te klein worden, is het mogelijk dat groepen worden samengevoegd tot een nieuwe groep. Ook kan de aanvangstijd van de training worden gewijzigd. Het is dus mogelijk dat je hierdoor op een ander tijdstip komt te trainen.

 

2. ETIQUETTE:

 • Van studenten van Krav Maga Institute Nederland te Heerlen wordt verwacht dat zij met respect omgaan met hun mede studenten.
 • Ongecontroleerd trainen hetgeen resulteert in het ontstaan van letsel of het bederven van andermans trainingsplezier, wordt niet geaccepteerd.
 • Indien je iemand tijdens de les verwondt, moet je hem/haar zelf naar de dokter of eerste hulp brengen, anders kan de les voor de hele groep niet doorgaan.
 • Eventuele schade/kosten kunnen op je verhaald worden, vandaar dat wij de WA verzekering verplicht stellen.
 • Het gebruik van Krav Maga buiten de trainingslocaties is alleen toegestaan ter zelfverdediging of ter verdediging van derden, wanneer er reëel gevaar is voor het welzijn van jezelf of die perso(o)n(en)
 • Het gebruik van Krav Maga voor kwade doeleinden (zinloos geweld) resulteert in onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap.
 • Bij contact sporten is het wenselijk dat men aandacht schenkt aan de persoonlijke hygiëne zoals het wassen van de handen en poetsen van de tanden voor de trainingen. Verwondingen door bijvoorbeeld te lange nagels kunnen infecties veroorzaken en een sterke zweetlucht kan andermans plezier om met je te trainen bederven. Van studenten van Krav Maga Institute Nederland te Heerlen wordt dan ook verwacht dat zij ordentelijk op de training verschijnen.
 • Het dragen van juwelen tijdens de training is verboden. Dit voor de eigen veiligheid en voor die van je trainingspartner, dus geen piercings, oorbellen, kettingen, armbanden en ringen tijdens de training.
 • Het dragen van bril en contactlenzen is voor eigen risico.
 • Men dient voor en tijdens de les aan de instructeur veranderingen in de gezondheidstoestand kenbaar te maken. Bijvoorbeeld oude en nieuwe blessures, hoofdpijn, misselijkheid enz.
 • Men mag nooit de les locatie tijdens de les verlaten zonder dit aan de instructeur mede te delen. Dit is voor eigen veiligheid. (men kan bijvoorbeeld na een klap, op het toilet in elkaar zakken).
 • Eerst het bitje uit de mond, alvorens een ander aan te spreken.

 

3. KLEDING EN BESCHERMING:

 • Alle benodigde materialen kunnen via een link op de website van Krav Maga Institute Nederland te Heerlen worden aangeschaft.
 • Om te voorkomen dat men verkeerde materialen en/of kleding aanschaft, raden wij u af om op eigen houtje zonder overleg vooraf spullen te kopen. Dit voorkomt teleurstelling en wrijving achteraf.
 • Kleding tijdens de training van Krav Maga dient te bestaan uit: zwarte Krav Maga trainingsbroek met zwart/wit IKMF logo, witte IKMF T-shirt voorzien van Krav Maga logo op de rug en linker borst, zaalschoenen.
 • Vanaf 1e level een level patch op de linker broekspijp.
 • Tijdens het examen wordt het witte IKMF T-shirt gedragen voorzien van Krav Maga logo op de rug en linker borst.
 • De plaats van de level-patch en IKMF logo op de broek: het zwart/witte IKMF logo op de linkerbroekpijp ter hoogte van het kruis, de level-patch daar weer zo’n twee centimeter onder.
 • Men dient gebruik te maken van beschermende attributen, zoals kruisbescherming (toque), gebitsbescherming, binnenschoenen (b.v. worstelschoenen), free fight handschoenen, scheenbeschermers.
 • Bovengenoemde attributen dienen door de student zelf te worden aangeschaft. Geadviseerd wordt om de attributen pas aan te schaffen wanneer deze nodig zijn voor de te volgen lessen. Per leveltest adviseren we de volgende attributen:

 

 • P0 Tok en bitje
 • P1 Bokshandschoenen 16 ounce en scheenbeschermers
 • P2 Mes
 • P3 MMA handschoenen
 • P4 Hoofdbeschermer
 • P5 Bodyprotector
 • G1 Pistool

 

 • Wapens en stoot- en trapkussens worden door Krav Maga Institute Nederland te Heerlen verzorgd.
 • Attributen zoals wapens dienen na een behaald level te worden aangeschaft. Stoot- en trapkussens blijven zoals eerder beschreven.
 • Het is toegestaan om eigen oefen materiaal/wapens te gebruiken in overleg met de instructeur.

 

4. BETALINGEN LESSEN, SEMINARS, BEËINDIGEN LIDMAATSCHAP.

 • Betaling lidmaatschap dient maandelijks contant rond de 1e van de maand te geschieden.
 • Seminars en examens dienen contant betaald worden.
 • De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en eindigt uitsluitend en
 • alleen, indien een der partijen aan de wederpartij meedeelt de onderhavige overeenkomst te willen beëindigen.
 • Opzeggen van het lidmaatschap moet schriftelijk via een opzegformulier (te verkrijgen bij de instructeur) ten minste 1 maand van te voren, per de 1e van de maand. (dus opzeggen op bijvoorbeeld de 18e betekent niet dat je de 1e kan stoppen, dat wordt dan de 1e van de daarop volgende maand.)
 • Je hebt 1 maand opzeg termijn. Uitsluitend schriftelijk opzeggen. Telefonisch opzeggen is niet mogelijk.
 • Opzeg formulieren kun je downloaden van de website van Krav Maga Institute Nederland te Heerlen.
 • Leden met een betalingsachterstand kunnen het lidmaatschap pas opzeggen nadat het verschuldigde bedrag is betaald.
 • Regelmatig zijn er in binnen en buitenland Krav Maga seminars te volgen. Hier wordt lesgegeven door high level instructors uit b.v. Israël of andere landen.
 • Het bezoeken van deze seminars wordt wel georganiseerd door Krav Maga Institute Nederland te Landgraaf maar staat verder los van het lidmaatschap. Iedereen kan hieraan deelnemen. Kosten en vervoer zijn voor eigen rekening en zijn dus niet inbegrepen in de maandelijkse contributie. Leden van de IKMF krijgen korting op de prijs van het seminar.
 • Bij niet (tijdig) betalen van de lesgelden volgt een factuur incl. verhoging met administratie kosten. Bij uitblijven van de betaling volgt een aanmaning en tot slot wordt de vordering in handen gegeven van een incassobureau. De kosten verbonden aan deze incasso komen voor rekening van de student.
 • Het lesgeld dient ook voldaan te worden indien de student om welke reden dan ook aan enige les niet deelneemt.
 • Alleen bij langdurige afwezigheid kan in overleg afgeweken worden van deze regel. Een verzoek hiertoe dient schriftelijk te worden ingediend.
 • Het lesgeld bedraagt € 25,- per maand (1x per week trainen) of € 40,- per maand (2x per week trainen). Een Krav Maga les duurt 75 minuten. Men dient duidelijk aan te geven op welk lesuur men wil trainen.
 • Veranderen van lestijd kan alleen in overleg met de instructeur en indien er ruimte is binnen de les groepen.
 • Bij inschrijving is men € 20,- inschrijfgeld verschuldigd, hierbij ontvangt men een Witte IKMF Krav Maga T-Shirt.

 

5. VAKANTIES:

 • Krav Maga Institute Nederland te Heerlen is gedurende een aantal weken per jaar gesloten wegens vakantie. Het vakantierooster is te bekijken op de site onder Locatie & Tijden.
 • De les locatie (zaal) van Krav Maga Institute Nederland te Heerlen is tijdens de schoolvakanties gesloten. Als Krav Maga Institute Nederland te Heerlen niet gesloten is wordt er lesgegeven in de buitenlucht of op alternatieve locatie in Landgraaf.
 • Op dagen dat de instructeur afwezig is wegens training, cursus, ziekte of andere omstandigheden zal getracht worden vervanging te vinden zodat de lessen normaal doorgang kunnen vinden.
 • Om inzicht te krijgen in diverse krijgskunsten kunnen deze open lessen gegeven worden door instructors van andere disciplines zoals b.v. kick boksen, free fight of Jiu Jitsu. Er zijn geen vrije trainingen, deze geschieden alleen met instructeur.
 • Tijdens vakantie perioden dat Krav Maga Institute Nederland te Heerlen gesloten is, loopt de contributie gewoon door. Dit is al in het maand bedrag verrekend, derhalve zijn deze niet uitgesloten van betaling. We hebben ervoor gekozen sommige vakanties te sluiten ipv lesgeld te verhogen.

 

6. EXAMENS IKMF:

 • Examens en rangen. Het systeem van de rangen van het Krav Maga kan worden bekeken op de website van de IKMF (www.kravmaga-ikmf.nl) of op deze site onder de knop Krav Maga/IKMF/Graden en examens.
 • Examens P2,p4 en G levels worden landelijk op een centraal punt afgenomen door een GIT instructeur uit Israël.
 • De level examens P1, P3 en P5 worden afgenomen op de eigen lokatie in Heerlen door Ilja Hoffman.
 • Alleen mensen die lid zijn van de IKMF-NL en hun lidmaatschapsgeld hebben betaald, kunnen deelnemen aan een leveltest.
 • Men dient tenminste 75% van de lessen te hebben gevolgd eer men een leveltest kan doen. Leveltesting gaat altijd in overleg met de instructeur, deze bepaalt of je er “klaar” voor bent.
 • De kosten van P-level testing (examen) zie onderstaand schema. Het examengeld voor de leveltest P1, P3 en P5 dient ten minste 2 weken voor de test contant betaald te zijn bij Krav Maga Institute Nederland te Heerlen.
 •  P1 € 55,- incl.diploma + levelpatch + IKMF paspoort
 • P2 € 30,- incl.diploma + levelpatch
 • P3 € 30,- incl.diploma + levelpatch
 • P4 € 30,- incl.diploma + levelpatch
 • P5 € 30,- incl.diploma + levelpatch
 • G1 € 35,- incl.diploma + levelpatch

Een ieder die zich inschrijft bij Krav Maga Institute Nederland te Heerlen, dient kennis te nemen van bovenstaande en zich akkoord te verklaren met dit reglement. Het digitaal inschrijfformulier kunt u invullen op de site www.krav-maga-institute.nl, vervolgens een officieel inschrijf/incasso formulier invullen bij de eerste les.